Stereometria

Stereometria – geometria w 3D (przestrzeni trójwymiarowej). Narazie odpuszczamy sobie układ kartezjański i uczymy się kilku wzorków i może …